/ 3 نظر / 35 بازدید
زاهارا

کلی ذوقیدم فکر کنم امسال عید به خاطر راحیل همه ذوق وشوق دارید خدا روشکر

یاس

وای این چقدر دلبره[قلب]

زاهارا

الهی که زودپدربزرگش حالش خوب بشه [فرشته]